Korektury a editace textů
Kvalitní a levné

Pravopisné, gramatické a stylistické korektury

Provádím kompletní pravopisné korektury vašich textů (překlepy, gramatické chyby) a běžnou stylistickou korekturu těchto textů (viz ukázka níže) - nemění se celé věty ani uspořádání textu. 

Součástí korektur je dvojí čtení textu, opravy dostanete vyznačené v režimu revizí, abyste mohli snadno zkontrolovat, které části textu byly opraveny. 

Korektury a editace textů

Součástí této úpravy je kompletní gramatická korektura textu a jeho rozsáhlejší úpravy (změna členění textu, přeformulování vět...). Při úpravách respektuji styl autora, rozsáhlejší změny konzultuji po telefonu nebo e-mailem (podle dohody). 

Před začátkem úpravy textu posoudím, zda daný text rozsáhlejší editaci potřebuje - pokud se domnívám, že nikoli, nabídnu zákazníkovi levnější variantu běžné stylistické korektury. Úpravy textů

Provádím úpravy jakýchkoli textů v češtině, mám zkušenost především se studentskými pracemi (seminární, bakalářské, diplomové). Texty k úpravě mi prosím zasílejte prostřednictvím e-mailu Veronika.Lenzova@email.cz - já vám je opravené zašlu e-mailem zase zpět. Úpravy textů si můžete objednat rovněž prostřednictvím formuláře.

Úpravy textů provádím standardně do čtyř dnů až jednoho týdne, možná je ale i kratší doba, termin vždy dohaduji se zákazníkem individuálně (konkrétní termín se odvíjí od rozsahu textu, náročnosti jeho úprav a od mé momentállní vytíženosti, ale v první řadě se snažím řídit potřebou zákazníka).


Ukázka úpravy textu školní práce

po označení obrázku pravým tlačítkem myši jej můžete zobrazit větší na nové kartě

Text před úpravou
Text s vyznačenými úpravami
Text po úpravě